Riktad fällning med röjsåg står på schemat för gymnasieeleverna Hamza Nouari och Albin Werner, som läser skogsmaskinförare här på TBG. #Tannbergsskolan #Naturbruk #Skogsmaskinförare