Naturbruksgymnasiet i Burträsk har beviljats att delta i en femårig försöksverksamhet som branschskola. Detta är resultatet av en ansökan som gjorts kring skogsmaskinförarutbildningar i ett länsövergripande samarbete och framför allt i ett samarbete mellan Lycksele och Skellefteå kommuner.

– Vi är mycket glada att ansökan beviljats och att vi därmed kan utbilda skogsmaskinförare i ett samarbete mellan Tannbergsskolan och Burträsk Naturbruksgymnasium. Detta innebär att fler ungdomar från inlandet får närmare till denna yrkesutbildning och att det därmed blir fler ungdomar som kan rekryteras till detta bristyrke, säger Frida Lindberg och Mikael Rombe, rektor respektive verksamhetschef på Tannbergsskolan i Lycksele.

I Burträsk Naturbruksgymnasiums ansökan har även branschen, i form av Skogs- och Lantbruksarbetsgivarorganisationen, medverkat.

– Branschskola öppnar också upp för bredare samarbeten i hela länet. Burträsk Naturbruksgymnasium har redan en bra dialog med Lycksele, Vännäs och Vilhelmina och samarbetet skall fördjupas ytterligare under våren.

Fokus på yrken med stor efterfrågan på arbetskraft
Skolverkets försöksverksamhet Branschskola är ett nytt sätt att stärka tillgången till yrkesutbildad arbetskraft på gymnasial nivå. Satsningen ger elever större möjligheter att välja yrkesutbildningar inom områden där det finns goda möjligheter till arbete.

Branschskolorna tar emot elever från hela landet för utbildning i specifika yrkeskurser under delar av elevernas utbildning. Branschskolorna tillhandahåller utbildningar där det lokalt inte finns ett tillräckligt stort elevunderlag, men där efterfrågan på arbetskraft är stor.

Försöksverksamhet under fem år
Branschskolorna kan genom ett entreprenadavtal med en kommun även utbilda elever inom kommunal vuxenutbildning.

Under perioden 2018-2023 pågår en försöksverksamhet runt om i Sverige med tio branschskolor, däribland alltså naturbruksgymnasiet i Burträsk, som Skolverket har utsett. Skolorna erbjuder yrkesutbildning på gymnasial nivå inom yrkesområden som är efterfrågade på arbetsmarknaden.

Länk till skolverkets information om branschskolor
https://www.skolverket.se/fran-skola-till-arbetsliv/yrkesutbildningar/gymnasieskola/forsoksverksamhet-med-branschskolor-1.262477