Som rubriken lyder måste vi tyvärr pausa intaget på Industritekniska programmet med start från hösten 2021. Vi återkommer med ny utformning av utbildningen höstterminen 2022.