Från måndag 15 februari och fram till 28 februari kommer all undervisning på utbildningscentrum att ske via fjärrundervisning. Undantag för gymnasiesärskolan och LärVux som har sin undervisning på plats. Det kan även förekomma undantag för enskilda elever och de kommer att få  information från skolan. För frågor som rör enskilda elever kontakta mentor och rektor. Nya beslut tas den 25 februari.