Med många års erfarenhet av byggbranschen är Pia Berg en person som både kan och vill mycket. I veckan har hon föreläst och hållit i spännande och uppskattade workshops för både elever och lärare på Byggprogrammet. Vi är väldigt glada över att hon vill samarbeta med oss i vårt utvecklingsarbete med jämställdhet och inkluderande arbetssätt. Ett arbete som kommer att fortsätta!