Trots restriktioner så har estetiska programmet jobbat för ett luciatåg i år.
Klicka här för att se vårt Luciatåg.
God Jul önskar Tannbergsskolan.