Även detta år kommer vi på Tannbergsskolan att kunna erbjuda lovskola till elever som vi anser är i behov av det.

– Syftet med lovskola är att ge möjlighet till elever att klara kurser som ej hunnits med under året av olika anledningar – men det kan också vara andra skäl som föreligger för att erbjudas plats på lovskola. –

Läs mer här.