Vill du prova på ett gymnasieprogram för en dag, själv eller tillsammans med någon du känner? Tannbergsskolan erbjuder dig som går 9an möjlighet att ”prova på” en eller två program under en dag. Du får då möjlighet att bilda dig en uppfattning om hur det är att studera olika program på hos oss. Kontakta våra studie- och yrkesvägledare för anmälan eller om du vill veta mer.