Här beskriver rektor Eva Lundström och sjuksköterska Karolina Lindholm nuläget i samhället (v.47 – covid 19).