Ledningen för Utbildningscentrum har i samråd med smittskyddet fattat ett gemensamt beslut för undervisningen vecka 9 och 11. Samma beslut gäller högstadiet i Lycksele. Beslutet innebär att vi kommer att ha fortsatt fjärrundervisning båda dessa veckor. De undantag som görs för ett fåtal elever, kommuniceras av respektive rektor till personal och elever. Särskolans nationella program är på distans vecka 9, men vecka 11 är både Nationella och Individuella programmet på plats på Tannbergsskolan.

Vecka 9 och 11: fjärrundervisning alla elever utom särskolans individuella och nationella program

Vecka 12: 2/3-delar av eleverna på fjärr, ca 1/3 på plats på skolorna

Vi kommer att återkomma i mitten av vecka 9 med information om vilka elevgrupper som kommer att vara först ut när upptrappningen av antalet elever börjar vecka 12.

Var rädda om er! Med hopp om att vi kommer ur detta från vecka 12 och framåt!

Skolledningen genom /Ellinor