På följande datum kommer Linda Nichols att besöka Tannbergsskolan för att ge information om ferie (sommarjobb) samt dela ut blanketter kring detta.

Fredag 28 februari kl 12-13.
Måndag 9 mars kl 12-13
Måndag 16 mars kl 12-13