Vecka 2
Vi fortsätter med distans/ fjärrundervisning för alla program utom åk 2 på fordonsprogrammet transport som kommer in till skolan för yrkeskurser.
Gymnasiesärskolan, LärVux och SFI har också sin undervisning på plats på skolan.

Vecka 3
Det blir fjärrundervisning för de högskoleförberedande programmen samt för åk 1 på yrkesprogram. För åk 2 och 3 på yrkesprogram sker de gymnasiegemensamma ämnen på distans, däremot så blir yrkesämnena på plats på skolan. Gymnasiesärskolan, LärVux, SFI samt språkintroduktion har sin undervisning på plats på skolan.