I morse upptäckte personal vid Tannbergsskolan ett skriftligt hot. Skolledningen kontaktade genast polisen som inledde en förundersökning av ärendet som rubriceras som olaga hot mot grupp.
Polisen har identifierat en person som medger att han skrivit meddelandet. Skolan håller öppet som vanligt.
Klicka här för att läsa mer.