Utbildningscentrum/Tannbergsskolan har gjort en planering för fortsatt fjärrundervisning och vad som gäller för enskilda program fram till jullovet.
Gymnasiesärskolan LärVux och SFI har undervisning på plats på skolan fram till jullovet. Högskoleförberedande program i alla årskurser kommer att ha sin undervisning via fjärrundervisning/distans fram till jullovet. Mer information för alla som ska ha yrkesämnen på skolan kommer via rektor för programmen och via mentor.

Vecka 49
BA18, IN18, RL18, EE18, FT18, BA19, ES18, BA20, EE20, ES20, IN20, RL20, FT20 (del av klass) har sina yrkesämnen på plats på skolan, gymnasiegemensamma ämnen sker via distans.

Vecka 50 och 51
BA18, IN18, RL18, EE18, FT18, BA19, ES18, FT20 (del av klass), IN19, RL19, EE19, FT19, ES19, har sina yrkesämnen på plats på skolan, gymnasiegemensamma ämnen sker via distans.

Förkortningar:
BA- Bygg- och anläggningsprogrammet
IN- Industriprogrammet
RL- Restaurang- och livsmedelsprogrammet
EE- El- och energiprogrammet
FT- Fordons– och Transportprogrammet
ES- Estetiska programmet