På Tannbergsskolan kan du välja ishockey, fotboll, konståkning och nu också ridning som individuellt val.

Undervisningen i ämnet ska syfta till att eleverna utvecklar sin kroppsliga förmåga samt förmåga att planera, genomföra och värdera olika rörelseaktiviteter som allsidigt främjar den kroppsliga förmågan. Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar intresse för och förmåga att använda olika rörelseaktiviteter, utemiljöer och naturen som en källa till välbefinnande.

Du studerar bla regler, tekniker och taktik, planering, genomförande och analys av träningsprogram för vald idrott samt hur vald idrott utvecklar den kroppsliga förmågan.

Kurserna väljs i samband med valet till gymnasiet.

En jämlik skola erbjuder kurser inom specialidrott som lockar både flickor och pojkar.