Gymnasieskolan och gymnasiesärskolan

Välkomna hit allesammans för ett nytt givande läsår!
08.30 Upprop för årskurs 1 i Tannbergsskolans aula. Övriga klasser samlas i klassrum enligt anslag.
15.00-17.00 på söndag den 18 augusti är det öppet hus på Tannbergsskolan för gymnasieskolans och gymnasiesärskolans årskurs 1.