Från och med onsdag den 18 mars kommer eleverna på Tannbergsskolan i Lycksele att bedriva sin utbildning på distans och via fjärrundervisning.

Det var under tisdagen som regeringen meddelade sitt beslut om att rekommendera samtliga gymnasieskolor, yrkeshögskolor och universitet att stänga – och i stället bedriva distansutbildning från och med i morgon onsdag. Det med motiveringen att berörda studenter inte är i behov av omsorg. Lycksele kommun har valt att följa regeringens rekommendation. 

Eleverna studerar på distans
Det innebär att eleverna på Tannbergsskolan från och med onsdag den 18 mars kommer att bedriva sin utbildning på distans och via fjärrundervisning.
– Det som är viktigt nu är att undervisningen inte upphör, utan vi går till distansutbildning, säger Monica Norén, skolchef för Utbildningscentrum.
Beslutet gäller i första hand till den 27 mars enligt skolchef.  

Detta gäller för berörda verksamheter
Från och med onsdag den 18 mars kommer det att vara distans och fjärrundervisning för gymnasieskolan, Vuxenutbildning/Lärcentrum, gymnasiesärskolan och Komvux. Elever som läser på SFI ska hämta material på skolan på torsdag morgon mellan klockan 09.00 och 11.00.  Samtidigt har Lycksele kommun nu valt att vara i stabsläge vilket innebär att prioritera arbetsuppgifter och anpassa verksamhet efter rådande omständigheter. Informationen kommer att uppdateras löpande. 

Kontakt:

Monica Norén
Skolchef Utbildningscentrum, Tannbergsskolan
0950 – 168 12

Camilla Persson, rektor på Tannbergsskolan
0950 – 163 67