Från vårterminen 2020 inför vi på Tannbergsskolan att frånvaro ska anmälas via webben till Skola 24.

För att kunna göra det måste man fylla i uppgifterna på blanketten:

Åtkomst till Tannbergsskolans frånvarosystem, Skola24 till föräldrar med elever under 18 år.

Blanketten lämnas in till Tannbergsskolan och man får sedan ett mail från skola 24 med inloggningsuppgifter.

Om eleven är inackorderad i Lycksele så har man möjlighet att få hem en lunchlåda, då måste man anmäla det via telefon 0950 16925

Om man blir sjuk under dagen fyller eleven i sjukanmälningsblankett som finns utanför receptionen. OBS! Gäller endast om eleven är över 18 år. Elev under 18 år måste kontakta vårdnadshavare så dom får anmäla sjukfrånvaron.

OBS! Vid sjukdom mer än en dag görs sjukanmälan varje morgon.
Inloggning till Skola24 på adressen: http://lycksele.skola24.se