Det var från och med fredag den 6 november som eleverna på Utbildningscentrum/Tannbergsskolan började att studera på distans och via fjärrundervisning. Fjärrundervisningen fortsätter under vecka 48 för gymnasieskolan med några undantag för vissa program.

Nedanstående klasser kommer in till skolan och har sina yrkesämnen på plats från och med vecka 48.

· Fordons- och transportprogrammet årskurs 3

· Industritekniska programmet årskurs 3

· Bygg- och anläggningsprogrammet årskurs 3

· El- och energiprogrammet årskurs 3

Vi gör detta för att säkerställa undervisningen för dessa elever när det gäller praktisk undervisning. De gymnasiegemensamma ämnena sker på distans även för dessa program, säger Monica Norén, skolchef, Utbildningscentrum / Tannbergsskolan.

Alla övriga program fortsätter med fjärrundervisning.

Behov av särskilt stöd
Elever i behov av särskilt stöd kan komma till skolan för undervisning efter samråd med respektive rektor. Gymnasiesärskolan och LärVux fortsätter med undervisning på plats.

För Lärcentrum gäller att fortsätta bedriva SFI på plats med anpassningar, samt enstaka prov/tentor men grundläggande och gymnasial vuxenutbildning fortsätter att vara distansbaserad.

Skolan håller på med en mer långsiktig planering. Information om hur skolan jobbar vidare från och med vecka 48 kommer senast fredag den 20 november.