Tannbergsskolans distans- och fjärrundervisning fortsätter som planerat fram till jullovet. Kommunens tidigare beslut och Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer som kom idag stämmer bra överens med varandra.

I dag har en ny rekommendation kommit från Folkhälsomyndigheten som handlar om att gymnasieskolorna ska övergå till fjärr- och distansundervisning från måndag den 7 december. Gymnasieskolan i Lycksele har sedan 6 november haft distansundervisning och fjärrundervisning med vissa undantag, så Tannbergsskolan fortsätter som planerat enligt kommunens tidigare beslut. Då rekommendationerna och kommunens beslut överensstämmer med varandra.

Här kan du läsa mer om hur planeringen ser ut och vilka undantag som finns:
http://www.lycksele.se/innehall/nyheter/information-om-undervisning-pa-utbildningscentrumtannbergsskolan/