Fjärr – och distansundervisning fortsätter så länge inga andra rekommendationer ges.

Gymnasiesärskolan och Lärvux bedriver undervisning som vanligt.

Nytt från skolverket är att små elevgrupper kan få möjlighet att komma till skolan för vissa moment i kurser som inte går att göra via fjärrundervisning. Kommer främst att gälla avgångselever. Om det blir aktuellt kommer respektive lärare att informera eleverna och för omyndiga elever även vårdnadshavare.