Tannbergsskolan jobbar aktivt för en trygg och drogfri skolmiljö. Någon gång under året kommer polishundar och polis med narkotikautbildning besöka skolan i syfte att arbeta förebyggande. Besöken med narkotikahund sker på skolledningens initiativ och biträdes av personal från skolan.