Bransch och skola träffades på Hotell Lappland och mötet innehöll sedvanliga mötesärenden och vi hade besök av trafikpolisen eller ”tunga gruppen” som berättade om sitt arbete i region nord. Med på bilden är trafikpoliserna: Jonas Lindvall och Rikard Zimdal, avgående programrådsordförande Kent Ernerstedt och den nytillträdde programrådsordförande Ola Hedestig.