Bidra till att skapa mer rörelse under dagen

Vid varje klassråd så kommer du att leda olika former av rörelse under ca 10 min.
Du kommer självklart tillgång till flera olika typer av program som du kan välja från.
Efter anmälan kommer du att bli kallad till ett obligatoriskt möte där vi tillsammans går igenom de olika passen så du känner dig trygg. Du tillåts lämna lektionerna för detta möte. Vid mötet får du också ett Lyckselekort laddat med 500 kr.
Se hela informationsbladet här.
OBS! Sista anmälningsdag fredag 13/3.