Från och med måndag 26 april och terminen ut kommer gymnasiets undervisning att ske på plats på skolan. Vuxenutbildningen kommer att bedrivas delvis på distans. Möjlighet till Covid-tester fortsätter på måndag och torsdag vecka 17.

Fortsättningsvis gäller att följa rekommendationer kring hygien och avstånd samt att stanna hemma vid symptom. Viktigt att rapportera till närmaste chef om frånvaron gäller Covid 19-misstanke och vad efterföljande test säger, så vi få en tydlig överblick över smittläget på skolan. Jag går ut med info varje måndag morgon om smittläget.
Riskanalyserna fortsätter med skyddsombuden varannan vecka hädanefter.
Kontakta närmaste chef om du har frågor.
Bästa hälsningar Ellinor, skolchef