Här färdigställer BA18 de rökar som de jobbat med under läsåret. De som är klar med röken tillverkar sedan foderhäckar och vägbommar till Lycksele Djurpark.