I sommar V.24-26 så erbjuder Midgård och Skolkyrkan i Lycksele gratis aktiviteter för högstadiet och gymnasiets ungdomar.
Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer angående kraven på avstånd, hygien m.m.

Se aktivitetskalendern här.