Skolverket

Vill du läsa mer om vad Gymnasiesärskolan är?

Viktiga dokument

Här kan du ladda ned viktiga dokument som är kopplade till gymnasiesärskolan.

Kontakt

Rektor: Birgit Zakrisson
Telefon: 0950 – 168 93
Epost: Birgit.Zakrisson@edu.lycksele.se


SYV: Gun Signarsson
Telefon: 0950 – 167 95
Epost: gun.signarsson@edu.lycksele.se

Boende för elever i behov av särskilt stöd

Till andra kommuner erbjuder Lycksele Kommun elevhemsboende för gymnasieelever i behov av särskilt stöd.

Länk till sidan för dessa elevhem

  Klicka på bilden för att få den i full storlek

  #Gymnasiesärskolan

  Välkommen till Gymnasiesärskolan

  Utveckla dig själv utifrån egen förmåga

  Gymnasiesärskolan består av yrkesinriktade nationella program och individuella program.

  Utbildningen är fyraårig och vänder sig till ungdomar med utvecklingsstörning.

  Gymnasiesärskolan syftar till lärande utifrån elevens kompetens, intresse och förmåga.

  Vårt mål är att varje elev ska utvecklas och lära sig maximalt utifrån sin förmåga.

  För detta krävs att eleven känner trivsel och trygghet samt att vår personal känner eleven väl för att lägga upp undervisningen individuellt och ge eleven en lagom mängd av sociala, emotionella, intellektuella och motoriska utmaningar.

  Utbildningarnas mål är att eleverna ska ha så goda förutsättningar som möjligt till självständighet i sitt framtida liv, när det gäller boende, fritid och arbete.

  För att klara detta har vi kompetenta lärare och assistenter i tätt samarbete med föräldrar, elevhälsans personal och boendepersonal.

  Vi har anpassade lokaler för estetisk och praktisk verksamhet, utbildningskök och möjlighet att samnyttja resurser med den övriga gymnasieskolan.

  Varje år brukar några elever som behöver extra utmaningar, delta i gymnasiekurser som de klarar av.

  Vi använder oss av närsamhället, och eleverna har god tillgång till praktik.

  Våra inriktningar

  Individuellt program

  Individuellt program inom gymnasiesär-skolan kan

  • syfta till att stimulera eleven att senare gå över till ett nationellt program
  • möta speciella behov hos eleven

  Ämnesområden individuellt program

  • estetisk verksamhet
  • Hem– och konsumentkontakt
  • Idrott och hälsa
  • Natur och miljö
  • Individ och samhälle
  • Språk och kommunikation

  Vi har stora möjligheter att lägga upp en utbildning som passar varje individ.

  Nationella program

  Vi erbjuder:

  • Administration, handel och varuhantering
  • Fastighet, anläggning och byggnation
  • Hälsa, vård och omsorg

  Vilka program som kommer att startas beror på hur många elever som söker programmet.

  I de gymnasiesärskolegemensamma ämnena gör vi grupper anpassade efter elevernas behov och ser hela särskolan som en helhet.

  Under utbildningens senare del ökar elevens praktik och vårt mål är att eleven ska ha framtiden klar för sig när han/hon tar examen.

  Detta arbete utförs gemensamt av lärare, studie- och yrkesvägledare i samarbete med ungdomshabiliteringen och Arbetsförmedlingen.

  Boende

  För elever från andra kommuner som är intresserade av boende i Lycksele: Kontakta elevhälsochef, Sofia Gideonsson.

  E-postadress: sofia.gideonsson@edu.lycksele.se

  Telefon: 0950 – 166 00 

   

  Klicka på bilden för att få den i full storlek

  Skolverket

  Vill du läsa mer om vad Gymnasiesärskolan är och vad skolverket säger?

  Viktiga dokument

  Här kan du ladda ned viktiga dokument som är kopplade till gymnasiesärskolan.

  Kontakt

  Rektor: Birgit Zakrisson
  Telefon: 0950 – 168 93
  Epost: Birgit.Zakrisson@edu.lycksele.se


  SYV: Gun Signarsson
  Telefon: 0950 – 167 95
  Epost: gun.signarsson@edu.lycksele.se

  Kontakta oss på Gymnasiesärskolan