Skolverket

Vill du läsa mer om vad Vård- och omsorgsprogrammet är?

Yrken

Vad kan man bli om man har läst på Vård- och omsorgsprogrammet?
Klicka in dig på länken nedan och ta del av ett par exempel.  

Kontakt

Rektor: Birgit Zakrisson
Telefon: 0950 – 168 93
Epost: birgit.zakrisson@edu.lycksele.se


SYV: Gun Signarsson
Telefon: 0950 – 167 95
Epostgun.signarsson@edu.lycksele.se

#Vård- och omsorgsprogrammet

Välkommen till Vård- och omsorgsprogrammet

Är detta något för mig?

Vård– och omsorgsprogrammet är ett yrkesprogram som leder till yrkesexamina och vänder sig till dig som vill arbeta inom hälso– och sjukvård, äldreomsorg och handikappomsorg.

Utbildningen kan också vara högskoleförberedande beroende på vilka kursval du gör under utbildningens gång.

Du kan börja arbeta direkt efter utbildningen eller välja att studera via universitet. Det finns, och kommer att finnas, mycket stora rekryteringsbehov inom vård och omsorg. I programmet ingår 16 veckors APL (arbetsplatsförlagt lärande) förlagd över utbildningens tre år. Vård– och omsorgsprogrammet är ett certifierat vård– och omsorgscollege vilket bland annat innebär att du efter avslutade studier, med godkända betyg i alla ämnen, erhåller ditt VOC-diplom. Vård– och omsorgscollege innebär också ett nära samarbete med yrkesverksamma inom branschen.

Sjukvård

Inom sjukvården möter du personer som är i behov av vård på grund av sjukdom eller skada. Vanliga omvårdnadsuppgifter är blodtryck, såromläggningar, provtagningar och hjälp med personlig hygien. Du arbetar i team och i nära samarbete med till exempel sjuksköterskor, läkare samt anhöriga.

Äldreomsorg

Inom äldreomsorgen får du möta personer som är i behov av hemtjänst eller som bor i ett särskilt boende, till exempel demensboende. Vanliga arbetsuppgifter är att hjälpa till med personlig hygien, måltider och vardagliga aktiviteter. 

Handikappomsorg

Inom handikappomsorgen möter du personer med olika sjukdomar och funktionshinder, du kan arbeta på daglig verksamhet eller på gruppboende samt som personlig assistent. Du möter både barn, unga, vuxna och äldre. Du arbetar utifrån individens unika behov och hjälper dem i deras dagliga livsföring.

Vård- och OmsorgsCollege (VOC)

Inom Vård- och omsorgscollege Västerbotten samverkar 10 kommuner, Region Västerbotten, privata vårdgivare, fackliga organisationer och utbildningsanordnare på kommunala ungdomsgymnasier, vuxenutbildning och yrkeshögskola samt privata utbildningsanordnare med ungdomsgymnasium och vuxenutbildning.

Tillsammans arbetar vi för att ge den studerande en attraktiv utbildning som kan leda till arbete direkt eller ge en god grund för vidare studier på universiet och högskola. Vi bidrar även till att säkra vård och omsorgsinriktade verksamheter och företags behov av kvalificerad arbetskraft.

Medverkande parter

Inom Vård- och omsorgscollege Västerbotten samarbetar Region Västerbotten, kommunerna, Vilhelmina, Lycksele, Storuman, Norsjö, Skellefteå, Vännäs, Umeå och Arvidsjaur.

Ytterligare samarbetsparter är Region Västerbotten, Bäckbacka AB, Astridgården AB, Medicinkonsulten AB, Min Hälsa AB, Fackförbunden Kommunal, Umeå universitet samt Arbetsförmedlingen, Yrkesgymnasiet.

Vill du läsa mer om VOC? Klicka här.

Yrken

Vad kan man bli om man har läst på Vård- och omsorgsprogrammet?
Klicka in dig på länken nedan och ta del av ett par exempel.  

Skolverket

Vill du läsa mer om vad Vård- och omsorgsprogrammet är och vad skolverket säger?

Kontakt

Rektor: Birgit Zakrisson
Telefon: 0950 – 168 93
Epost: birgit.zakrisson@edu.lycksele.se


SYV: Gun Signarsson
Telefon: 0950 – 167 95
Epostgun.signarsson@edu.lycksele.se

Kontakta oss på Vård- och omsorgsprogrammet