Skolverket

Vill du läsa mer om vad Vård- och omsorgsprogrammet är?

Yrken

Vad kan man bli om man har läst på Vård- och omsorgsprogrammet?
Klicka in dig på länken nedan och ta del av ett par exempel.

Ramtimplaner

Kontakt

Rektor: Birgit Zakrisson
Telefon: 0950–168 93
Epost: birgit.zakrisson@edu.lycksele.se


SYV: Gun Signarsson
Telefon: 0950–167 95
Epostgun.signarsson@edu.lycksele.se

#Vård- och omsorgsprogrammet

Välkommen till Vård- och omsorgsprogrammet

Är detta något för mig?

Vård– och omsorgsprogrammet är ett yrkesprogram som är perfekt för dig som vill hjälpa och stötta människor i behov. Du får lära dig om olika vårdmetoder samt utveckla viktiga färdigheter för att arbeta inom vården. Du kan börja arbeta direkt efter utbildningen eller välja att studera via universitet. Det finns, och kommer att finnas, mycket stora rekryteringsbehov inom vård och omsorg.

Utbildningen leder till yrkesexamina och vänder sig till dig som vill arbeta inom hälso– och sjukvård, äldreomsorg och LSS-verksamhet. Utbildningen kan också vara högskoleförberedande beroende på vilka kursval du gör under utbildningens gång. 

Innehåll

Du kommer bland annat att få läsa om kroppen och hur den fungerar (anatomi) samt om omvårdnad och sjukvård. Du lär dig praktiska moment som används inom vårdyrket, allt från städning och bakning till EKG, venprovtagning, såromläggning, HLR med mera. Vi börjar teoretiskt i klassrummet för att sedan öva praktiskt i vårt metodrum, kök eller hemtjänstrum.

Du kommer även att få lära dig om psykologi, hur själen och personligheten fungerar, men också om psykiatri, dvs vilka sjukdomar vi kan drabbas av, om kommunikation, empati och bemötande för att kunna hjälpa människor.

Studiebesök hos räddningstjänst, akutsjukvård och andra viktiga funktioner genomförs även under utbildningen.

 

APL – ARBETSPLATSFÖRLAGD UTBILDNING
I programmet ingår 16 veckors APL (arbetsplatsförlagt lärande) förlagd över utbildningens år 2 och 3. Det är en viktig del i utbildningen som genomförs på en eller flera arbetsplatser. APL ger dig inte bara erfarenheter utan även kontakter som du kan ha nytta av när du söker jobb.

I åk 1 finns, istället för APL, möjligheter att göra yrkesdagar där du har möjlighet att prova på och se vad arbetet med vård- och omsorg innebär.

 

VÅRD- och OMSORGSCOLLEGE (VOC)
Vård– och omsorgsprogrammet är ett certifierat vård– och omsorgscollege vilket bland annat innebär att du efter avslutade studier, med godkända betyg i alla ämnen samt godkänt gymnasiearbete, erhåller ditt VOC-diplom. Vård– och omsorgscollege innebär också ett nära samarbete med yrkesverksamma inom branschen. Med ett VOC-diplom stärker du din plats på arbetsmarknaden.

Inom Vård- och omsorgscollege Västerbotten samarbetar Region Västerbotten, Medicinkonsulten samt Lycksele kommun

 

STIPENDIUM – från region och kommun
På studentdagen delar kommunen och regionen ut två stipendium till elever som uppfyller utvalda kriterier. Kriterierna är exempelvis att eleven visat på yrkesskicklighet samt har godkända betyg i alla ämnen.  

 

Elevfilm från Tannbergsskolan

Skolverkets film

Skolverket

Vill du läsa mer om vad Vård- och omsorgsprogrammet är och vad skolverket säger?

Yrken

Vad kan man bli om man har läst på Vård- och omsorgsprogrammet?
Klicka in dig på länken nedan och ta del av ett par exempel.

Kontakt

Rektor: Birgit Zakrisson
Telefon: 0950 – 168 93
Epost: birgit.zakrisson@edu.lycksele.se


SYV: Gun Signarsson
Telefon: 0950 – 167 95
Epostgun.signarsson@edu.lycksele.se

Kontakta oss på Vård- och omsorgsprogrammet