Skolverket

Vill du läsa mer om vad Vård- och omsorgsprogrammet är?

Yrken

Vad kan man bli om man har läst på Vård- och omsorgsprogrammet?
Klicka in dig på länken nedan och ta del av ett par exempel.

Kontakt

Rektor: Birgit Zakrisson
Telefon: 0950–168 93
Epost: birgit.zakrisson@edu.lycksele.se


SYV: Gun Signarsson
Telefon: 0950–167 95
Epostgun.signarsson@edu.lycksele.se

#Vård- och omsorgsprogrammet

Välkommen till Vård- och omsorgsprogrammet

Är detta något för mig?

Vård– och omsorgsprogrammet är ett certifierat vård– och omsorgscollege vilket bland annat innebär att du efter avslutade studier, med godkända betyg i alla ämnen, erhåller ditt VOC-diplom. Vård– och omsorgscollege innebär också ett nära samarbete med yrkesverksamma inom branschen.Det finns, och kommer att finnas, mycket stora rekryteringsbehov inom vård och omsorg.

Vård– och omsorgsprogrammet är ett yrkesprogram som leder till yrkesexamen och vänder sig till dig som vill arbeta inom hälso– och sjukvård, äldreomsorg och handikappomsorg. Utbildningen kan också vara högskoleförberedande beroende på vilka kursval du gör under utbildningens gång.

 

Innehåll

APL – ARBETSPLATSFÖRLAGD UTBILDNING
I programmet ingår 16 veckors APL (arbetsplatsförlagt lärande) förlagd över utbildningens tre år. Det är en viktig del i utbildningen som genomförs på en eller flera arbetsplatser. APL ger dig inte bara erfarenheter utan även kontakter som du kan ha nytta av när du söker jobb.

 

 

VÅRD- och OMSORGSCOLLEGE (VOC)
Inom Vård- och omsorgscollege Västerbotten samverkar 10 kommuner, Region Västerbotten, privata vårdgivare, fackliga organisationer och utbildningsanordnare på kommunala ungdomsgymnasier, vuxenutbildning och yrkeshögskola samt privata utbildningsanordnare med ungdomsgymnasium och vuxenutbildning.
Tillsammans arbetar vi för att ge den studerande en attraktiv utbildning som kan leda till arbete direkt eller ge en god grund för vidare studier på universiet och högskola. Vi bidrar även till att säkra vård och omsorgsinriktade verksamheter och företags behov av kvalificerad arbetskraft.

Vill du läsa mer om VOC? Klicka här.

Elevfilm från Tannbergsskolan

Skolverkets film

Skolverket

Vill du läsa mer om vad Vård- och omsorgsprogrammet är och vad skolverket säger?

Yrken

Vad kan man bli om man har läst på Vård- och omsorgsprogrammet?
Klicka in dig på länken nedan och ta del av ett par exempel.

Kontakt

Rektor: Birgit Zakrisson
Telefon: 0950 – 168 93
Epost: birgit.zakrisson@edu.lycksele.se


SYV: Gun Signarsson
Telefon: 0950 – 167 95
Epostgun.signarsson@edu.lycksele.se

Kontakta oss på Vård- och omsorgsprogrammet