Skolverket

Vill du läsa mer om vad Naturvetenskapsprogrammet är?

Yrken

Vad kan man bli om man har läst på Naturvetenskapsprogrammet?
Klicka in dig på länken nedan och ta del av ett par exempel.

Kontakt

Rektor: David Fellgård
Telefon: 0950–168 09
E-post: david.fellgard@lycksele.se


SYV: Jim Berglund
Telefon: 0950–167 98
Epost: jim.berglund@edu.lycksele.se

#Naturvetenskapsprogrammet

Förkortning: NA

Välkommen till Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskap

Naturvetenskap och samhälle

Är detta något för mig?

Programmet passar dig som tycker om att studera och är intresserad av matematik, fysik, kemi och biologi. Du läser fördjupade kurser i matematik och naturvetenskapliga ämnen och det finns även möjlighet att läsa mer geografi och samhällskunskap. Dessutom har du möjlighet att bredda din utbildning genom att läsa moderna språk under din tid på Tannbergsskolan.
På programmet utvecklar du ett naturvetenskapligt förhållningssätt där du lär dig att tänka kritiskt, resonera logiskt, lösa problem och göra systematiska iakttagelser. Du kommer att värdera olika källor och skilja på påståenden som är baserade på vetenskaplig och icke-vetenskaplig grund.

Naturvetenskapliga programmet är med sina två inriktningar en bred utbildning. Inget annat program ger dig så bred behörighet och så många möjligheter till fortsatta studier på högskola och universitet. Inom ramen för detta program kan du uppnå maximal meritpoäng.

 

Inriktningar

Vi erbjuder två inriktningar:

NATURVETENSKAP
Denna inriktning fördjupar dina kunskaper inom ämnena matematik, biologi, kemi och fysik. Du kommer att delta i exkursioner, fältstudier och göra laborationer, samt jobba med olika typer av problemlösningar inom programområdet.

NATURVETENSKAP och SAMHÄLLE
Denna inriktning fördjupar dina kunskaper inom ämnena geografi, samhällskunskap och biologi. Detta ska öka dina möjligheter att ta ställning i viktiga frågor som rör t. ex. hållbar utveckling och miljölagstiftning inom området. 

Innehåll

Utbildningen består till stora delar av fältstudier, experiment och laborationer. Det naturvetenskapliga arbetssättet och den naturvetenskapliga metoden betonas i utbildningen och utgör tillsammans med matematik karaktären på programmet. Alla som går programmets naturvetenskapliga inriktning kommer exempelvis att läsa 400 poäng matematik. Ämnet svenska har också ett stort utrymme, liksom på andra högskoleförberedande program.

 

Elevfilm från Tannbergsskolan

Skolverkets film

Skolverket

Vill du läsa mer om vad Naturvetenskapsprogrammet är och vad skolverket säger?

Yrken

Vad kan man bli om man har läst på Naturvetenskapsprogrammet?
Klicka in dig på länken nedan och ta del av ett par exempel.

Kontakt

Rektor: David Fellgård
Telefon: 0950 – 168 09
E-post: david.fellgard@lycksele.se


SYV: Jim Berglund
Telefon: 0950 – 167 98
Epost: jim.berglund@edu.lycksele.se

Kontakta oss på Naturvetenskapsprogrammet