Skolverket

Vill du läsa mer om vad barn- och fritidsprogrammet är?

Yrken

Vad kan man bli om man har läst på Barn- och fritidsprogrammet?
Klicka in dig på länken nedan och ta del av ett par exempel.  

Kontakt

Rektor: Birgit Zakrisson
Telefon: 0950 – 168 93
Epost: Birgit.Zakrisson@edu.lycksele.se


SYV: Gun Signarsson
Telefon: 0950 – 167 95
Epost: gun.signarsson@edu.lycksele.se

#Barn- och fritidsprogrammet

Inriktningar: Pedagogiskt arbete

Välkommen till Barn- och fritidsprogrammet

Möta och assistera barn och ungdomar

Är detta något för mig?

Vill arbeta och utveckla dig själv och andra människor. Du kan exempelvis arbeta som barnskötare inom förskola och fritidshem eller som elevassistent.

Det finns goda möjligheter att få jobb efter avslutad gymnasieexamen.

En del arbeten, exempelvis lärare, kräver fortsatta universitetsstudier. Även här är kunskaper om människan av stort värde och en utmärkt grund att ha med sig i ryggsäcken.

 

Du lär dig… 

Hur vi människor växer och utvecklas. I arbetslivet planerar du och leder aktiviteter för människor i olika åldrar.
F
ör att klara detta får du under utbildningen utveckla dina ledaregenskaper.

Ledarskap och kommunikation

Du utvecklar dig själv genom att träna dina ledaregenskaper.

Du lär dig planera, organisera och leda aktiviteter.

Du utvecklar även din fantasi, skapande förmåga, lär dig ta ansvar, vara aktiv och samarbeta.

Du får möjlighet att lära dig att förstå vikten av att äta rätt, motionera och sköta om din hälsa.

 

Vi erbjuder en inriktning

Pedagogiskt och socialt arbete

Utbildningen i pedagogik ska leda till att de studerande ska kunna möta, assistera och stödja barn och ungdomar i deras utveckling.

Inriktningen pedagogiskt arbete ska ge kunskaper om barns- och ungas utveckling, lärande, behov och rättigheter, samt kunskaper om olika pedagogiska verksamheter.

Den ska förbereda eleverna för arbete som t.ex. barnskötare i förskolan eller elevassistent i skolan. Elevernas val av arbetsformer och innehåll i studierna har därför en särskild pedagogisk innebörd.

Eleverna ska utifrån kunskaper om människors lärande och levnadsmiljöer kunna analysera och reflektera över människors olika levnadsvillkor och möjligheter att utvecklas.

Utbildningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt. 

Vi erbjuder även två stycken lärlingsplatser.

APL

Arbetsplatsförlagt lärande, APL , ska bidra till att eleverna utvecklar yrkeskunskaper och en yrkesidentitet samt förstår yrkeskulturen och blir en del av yrkesgemenskapen på en arbetsplats.

APL innebär att utbildningen flyttas från skolan till arbetsplatser inom programmet och den omfattar 16 veckor av studietiden.

Yrkexexamen

Yrkesexamen erhåller du efter avslutad utbildning samt godkänt gymnasiearbete och det är beviset för att du har klarat av gymnasieutbildningen.

Högskolestudier

Programmet är yrkesinriktat men du har möjlighet, att genom dina val av kurser, få grundläggande behörighet till högskolan. 

Yrken

Vad kan man bli om man har läst på Barn- och fritidsprogrammet?
Klicka in dig på länken nedan och ta del av ett par exempel.  

Skolverket

Vill du läsa mer om vad barn- och fritidsprogrammet är och vad skolverket säger?

Kontakt

Rektor: Birgit Zakrisson
Telefon: 0950 – 168 93
Epost: Birgit.Zakrisson@edu.lycksele.se


SYV: Gun Signarsson
Telefon: 0950 – 167 95
Epost: gun.signarsson@edu.lycksele.se

Kontakta oss på Barn- och fritidsprogrammet