Skolverket

Vill du läsa mer om vad barn- och fritidsprogrammet är?

Yrken

Vad kan man bli om man har läst på Barn- och fritidsprogrammet?
Klicka in dig på länken nedan och ta del av ett par exempel.

Kontakt

Rektor: Birgit Zakrisson
Telefon: 0950-168 93
Epost: Birgit.Zakrisson@edu.lycksele.se


SYV: Gun Signarsson
Telefon: 0950–167 95
Epost: gun.signarsson@edu.lycksele.se

#Barn- och fritidsprogrammet

Förkortning: BF

Välkommen till Barn- och fritidsprogrammet

Möta och assistera barn och ungdomar

Är detta något för mig?

Är du intresserad av människor och tycker att ditt och andras välmående är viktigt? På barn- och fritidsprogrammet får du lära dig om människor i olika åldrar och med olika förutsättningar. Du får kunskaper om hur människor lär sig saker och hur de växer och utvecklas. Du kan exempelvis arbeta som barnskötare inom förskola och fritidshem eller som elevassistent.

Efter genomgången utbildning erhåller du en yrkesexamen, det är beviset för att du har klarat av gymnasieutbildningen med godkända betyg.
Du kan också, genom dina val av kurser, få grundläggande behörighet till högskolan.

 

Inriktning

Vi erbjuder en inriktning

PEDAGOGISKT och SOCIALT ARBETE

Inriktningen ska ge kunskaper om barns- och ungas utveckling, lärande, behov och rättigheter, samt kunskaper om olika pedagogiska verksamheter. Utbildningen ska leda till att de studerande ska kunna möta, assistera och stödja barn och ungdomar i deras utveckling.
Den ska förbereda eleverna för arbete som t.ex. barnskötare i förskolan eller elevassistent i skolan. Elevernas val av arbetsformer och innehåll i studierna har därför en särskild pedagogisk innebörd.

 

Upplägg

Du får lära dig hur vi människor växer och utvecklas. Du tränas i att planera och leda aktiviteter för människor i olika åldrar samt för att utveckla dina egna ledaregenskaper. Du  utvecklar din fantasi och din skapandeförmåga. Du får möjlighet att lära dig att förstå vikten av att äta rätt, motionera och sköta om din hälsa.
Utbildningen ger dig möjlighet att utveckla ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt. 

  APL – ARBETSPLATSFÖRLAGD UTBILDNING
  I programmet ingår 16 veckors APL (arbetsplatsförlagt lärande) förlagd över utbildningens tre år. Det är en viktig del i utbildningen som genomförs på en eller flera arbetsplatser. APL ger dig inte bara erfarenheter utan även kontakter som du kan ha nytta av när du söker jobb.

   

  LÄRLING
  Vi erbjuder två stycken lärlingsplatser. Läs mer om lärlingsutbildning här 

   

  Elevfilm från Tannbergsskolan

  Skolverkets film

  Skolverket

  Vill du läsa mer om vad barn- och fritidsprogrammet är och vad skolverket säger?

  Yrken

  Vad kan man bli om man har läst på Barn- och fritidsprogrammet?
  Klicka in dig på länken nedan och ta del av ett par exempel.  

  Kontakt

  Rektor: Birgit Zakrisson
  Telefon: 0950 – 168 93
  Epost: Birgit.Zakrisson@edu.lycksele.se


  SYV: Gun Signarsson
  Telefon: 0950 – 167 95
  Epost: gun.signarsson@edu.lycksele.se

  Kontakta oss på Barn- och fritidsprogrammet