Anpassad gymnasieskola

Utbildningen i Anpassad gymnasieskola är fyraårig och till för elever som har en intellektuell funktionsnedsättning eller en hjärnskada. Utbildningen ska leda till personlig utveckling samt förbereda dig för arbete, studier eller annan sysselsättning. Inom Anpassade gymnasieskolan får du den hjälp du behöver för att utvecklas och få ett så bra liv som möjligt som vuxen.

Du utbildar dig på nationella programmet eller på det individuella programmet. Du får nya kunskaper och erfarenheter inom flera områden och får arbeta både teoretiskt och praktiskt med olika uppgifter. Du arbetar enskilt eller tillsammans med andra elever. Utbildningen sker mestadels på skolan men även på arbetsplatser utanför skolan (APL).

Du kan söka till en utbildning inom Anpassade gymnasieskolan om du har gått ut Anpassade grundskolan eller tillhör målgruppen. Det är hemkommunen som gör en utredning som visar om du tillhör målgruppen eller inte.

 

Nationellt program

Individuellt program