Skolverket

Vill du läsa mer om vad
Anpassad gymnasieskola är?

Ansökan till Anpassad gymnasieskola

Sista ansökningsdag inför ht-24:
9 februari 2024

Ramtimplaner

Boende för elever i behov av särskilt stöd

Till andra kommuner erbjuder Lycksele Kommun elevhemsboende för gymnasieelever i behov av särskilt stöd.

Länk till sidan för dessa elevhem

  Kontakt

  Rektor: Kristina Lindblad
  Telefon: 070 – 5517195
  Epost:
  kristina.lindblad@edu.lycksele.se


  SYV: Gun Signarsson
  Telefon: 0950 – 167 95
  Epost:
  gun.signarsson@edu.lycksele.se

   

  Är detta något för mig?

  Nationella programmet är en fyraårig utbildning och vänder sig till dig med en lindrig intellektuell funktionsnedsättning.

  I Anpassad gymnasieskola jobbar vi för ett lärande utifrån elevens kompetens, intresse och förmåga. Vi strävar efter att varje elev ska utvecklas och lära sig maximalt utifrån sin förmåga. För detta krävs att eleven trivs och känner sig trygg samt att vår personal känner eleven väl för att kunna planera undervisningen och ge eleven en lagom mängd sociala, emotionella, intellektuella och motoriska utmaningar.

  Utbildningens mål är att eleverna ska ha så goda förutsättningar som möjligt till självständighet i sitt framtida liv, när det gäller boende, fritid och arbete.
  För att detta ska vara möjligt har vi kompetenta lärare och assistenter i ett tätt samarbete med föräldrar, elevhälsa och boendepersonal.

  Vi har anpassade lokaler för estetisk och praktisk verksamhet, utbildningskök och möjlighet att samnyttja resurser med den övriga gymnasieskolan.

   

  Inriktningar

  Vi erbjuder två inriktningar:

  ADMINISTRATION, HANDEL OCH VARUHANTERING

  Du lär dig olika arbetsuppgifter som förekommer i affärer och på kontor. Du ska även lära dig att möta kunder, ta emot och ordna med varor samt använda vanliga datorprogram.

  FASTIGHET, ANLÄGGNING OCH BYGGNATION

  Du lär dig det som krävs för att reparera och sköta om hus och fastigheter. du lär dig att arbeta med olika verktyg och maskiner.

  Innehåll

  I de ämnen som omfattar alla elever, främst matematik, svenska och engelska, gör vi grupper utifrån elevernas behov. Elever som behöver extra utmaningar har möjlighet att delta i kurser på övriga gymnasiet som de klarar av.

  Vi använder oss av närsamhället och eleverna har god tillgång till APL (arbetsplats förlagt lärande).

  Under utbildningens senare del ökar elevens APL och vårt mål är att eleven ska veta vad som händer i framtiden när denne tar examen. Detta arbete utförs av mentorer och SYV i samarbete med arbetsförmedlingen. .

  Skolverket

  Vill du läsa mer om vad anpassad gymnasieskola är och vad skolverket säger?

  Ansökan till Anpassad Gymnasieskola

  Sista ansökningsdag inför ht-24:
  9 februari 2024

  Ramtimplaner

  Boende för elever i behov av särskilt stöd

  Till andra kommuner erbjuder Lycksele Kommun elevhemsboende för gymnasieelever i behov av särskilt stöd.

   

  Länk till elevhemsboendet

  Kontakt

  Rektor: Kristina Lindblad
  Telefon: 070 – 5517195
  Epost:
  kristina.lindblad@edu.lycksele.se


  SYV: Gun Signarsson
  Telefon: 0950 – 167 95
  Epost: gun.signarsson@edu.lycksele.se

  Kontakta oss på anpassad gymnasieskola