Skolverket

Vill du läsa mer om vad
Anpassad gymnasieskola är?

Ansökan till Anpassad gymnasieskola

Sista ansökningsdag till ht-24:
9 februari 2024

Ramtimplaner

Boende för elever i behov av särskilt stöd

Till andra kommuner erbjuder Lycksele Kommun elevhemsboende för gymnasieelever i behov av särskilt stöd.

Länk till sidan för dessa elevhem

  Kontakt

  Rektor: Kristina Lindblad
  Telefon: 070 – 5517195
  Epost:
  kristina.lindblad@edu.lycksele.se


  SYV: Gun Signarsson
  Telefon: 0950 – 167 95
  Epost:
  gun.signarsson@edu.lycksele.se

  Anpassad gymnasieskola

  Individuell inriktning

  Är detta något för mig?

  Individuella programmet är en fyraårig utbildning som är till för dig med en större intellektuell funktionsnedsättning som i högre grad behöver en utbildning som är anpassad efter de egna förutsättningarna.

  I Anpassad gymnasieskola jobbar vi för ett lärande utifrån elevens kompetens, intresse och förmåga. Vi strävar efter att varje elev ska utvecklas och lära sig maximalt utifrån sin förmåga. För detta krävs att eleven trivs och känner sig trygg samt att vår personal känner eleven väl för att kunna planera undervisningen och ge eleven en lagom mängd sociala, emotionella, intellektuella och motoriska utmaningar.

  Utbildningens mål är att eleverna ska ha så goda förutsättningar som möjligt till självständighet i sitt framtida liv, när det gäller boende, fritid och arbete.
  För att detta ska vara möjligt har vi kompetenta lärare och assistenter i ett tätt samarbete med föräldrar, elevhälsa och boendepersonal.

  Vi har anpassade lokaler för estetisk och praktisk verksamhet, utbildningskök och möjlighet att samnyttja resurser med den övriga gymnasieskolan.

   

  Det individuellt programmet inom anpassad gymnasieskola kan

  • syfta till att stimulera eleven att senare gå över till ett nationellt program
  • möta speciella behov hos eleven

   

  Innehåll

  I Anpassad grundskola – Individuellt program så läser du olika ämnesområden och kan få praktisera på en arbetsplats.

  Ämnesområden individuellt program

  • Språk och kommunikation
  • Individ och samhälle
  • Natur och miljö
  • Idrott och hälsa
  • Hem- och konsumentkunskap
  • Estetisk verksamhet

  Vi har stora möjligheter att lägga upp en utbildning som passar varje individ.

   

   

   

  Klicka på bilden för att få den i full storlek

  Skolverket

  Vill du läsa mer om vad anpassad gymnasieskola är och vad skolverket säger?

  Ansökan till Anpassad gymnasieskola

  Sista ansökningsdag inför ht-24:
  9 februari 2024

  Ramtimplaner

  Boende för elever i behov av särskilt stöd

  Till andra kommuner erbjuder Lycksele Kommun elevhemsboende för gymnasieelever i behov av särskilt stöd.

  Länk till sidan för dessa elevhem

  Kontakt

  Rektor: Kristina Lindblad
  Telefon: 070 – 5517195
  Epost:
  kristina.lindblad@edu.lycksele.se


  SYV: Gun Signarsson
  Telefon: 0950 – 167 95
  Epost: gun.signarsson@edu.lycksele.se

  Kontakta oss på Anpassad gymnasieskola