Välkommen till Tannbergsskolan

Studera / Inspirera

Nyheter för gymnasiet

Välkomna på digital informationskväll kl. 19-20 för vårdnadshavare i åk 1

Nu på tisdag 14/9 är ni välkomna att delta på en digital informationskväll där mentorer för varje program kommer att berätta
om programmet och andra viktiga ting.

För att ansluta till mötet klickar du på möteslänken för ditt program.

Barn- och fritidsprogrammet
Tid: 19.00 – 20.00
Möteslänk

Bygg- och anläggningsprogrammet
Tid: 19.00 – 20.00
Möteslänk

Ekonomiprogrammet
Tid: 19.00 – 20.00
Möteslänk

El- och energiprogrammet
Tid: 19.00 – 20.00
Möteslänk

Estetiska programmet
Tid: 19.00 – 20.00
Möteslänk

Fordons- och transportprogrammet
Tid: 19.00 – 20.00
Möteslänk

Introduktionsprogrammet
Tid: 19.00 – 20.00
Möteslänk

Naturvetenskapliga programmet
Tid: 19.00 – 20.00
Möteslänk

Restaurang- och livsmedelsprogrammet
Tid: 19.00 – 20.00
Möteslänk

Samhällsvetenskapliga programmet
Tid: 19.00 – 20.00
Möteslänk

Teknikprogrammet
Tid: 19.00 – 20.00
Möteslänk

Vård- och omsorgsprogrammet
Tid: 18.00 – 19.00
Möteslänk

Möjlighet för elever att vaccinera sig mot Covid 19 på Tannbergsskolan

Hej!
Torsdag 9 september och måndag 13 september mellan kl. 13 och kl. 15 erbjuder Medicinkonsulten och Stenbergska skolans elever att vaccinera sig med Dos 1. Vaccinationen äger rum hos skolsköterskorna och man behöver inte boka tid, det är bara att gå dit.

Datum för Dos 2 blir om ca 5 veckor.

Vaccinationen är frivillig.

Hälsningar Skolchef Ellinor

Hej elever och målsmän till blivande åk 1 på Tannbergsskolan

På grund av den ökade smittspridningen i Västerbotten efter semestern, blir vi tvungna att ställa in vårt Öppet hus den 22 augusti. Vi vill inte riskera en ökad smittspridning genom att samla fler än våra blivande elever. Vi kommer i stället att erbjuda en digital informationskväll i september. Då får ni som målsmän information om Tannbergsskolans rutiner, får möta mentorerna och kan ställa frågor.

Måndag den 23 augusti, är eleverna välkomna till upprop och introduktionsdag med sina respektive mentorer kl 8.30. Salar anslås i huvudentrén och mentorerna möter upp eleverna. Undervisning enligt schema börjar på tisdagen den 24 augusti. Har du frågor kan du vända dig till receptionen tel: 0950-168 10, 169 25 ( 8,00-12,00 ).

Bästa hälsningar, Ellinor Häreskog, Skolchef

Semesterstängt v.28-29-30

Hej allesammans!
Hoppas ni har en fin sommar. Vi vill bara meddela er om att Tannbergsskolan har semesterstängt under veckorna 28-29-30 och står återigen öppet måndag v.31.
Akuta frågor går att maila till Tannbergsskolan@edu.lycksele.se

Angående studenten 2021

Hej blivande studenter och anhöriga!
Här kommer information om studentdagen den 8 juni på Tannbergsskolan
.

Utifrån rådande pandemi och restriktioner runt den, ser programmet ut som följer:
Eftersom årskurs 1 och 2 slutar 7/6 är det enbart elever i årskurs 3 och deras mentorer som samlas på morgonen 8/6 i ett angivet klassrum under ca två timmar. Eleverna får en sallad med dryck, stipendier delas ut och klassen tittar på en avslutningsfilm tillsammans med mentor. Under förmiddagen finns också en angiven tid för klassfotografering. Exakt tid och lokal får eleverna veta av mentor.

Eleverna gör ett utspring från fyra olika entréer kl 11 och tågar ner till gräsplanen nedanför skolan. Där sker en kortare gemensam avslutning med tal och musik. Det sker stående och utomhus, så eleverna behöver ha ytterkläder efter väder. När vi på skolan tagit farväl av eleverna, kommer de att lämna skolområdet på tre olika håll. Eventuell upphämtning görs av EN anhörig till respektive elev. Den sedvanliga flakåkningen har myndigheterna även detta år beslutat att inte tillåta.

Vi hoppas ni har förståelse för ovanstående och planerar så att hela familjen kan ta emot er student hemma, istället för på skolans område. Trots inskränkningarna i studentfirandet så planerar vi för och hoppas att det ska bli en fin dag för våra studenter!

Under studentdagen gäller liksom alla dagar på skolan noll-tolerans mot alkohol och droger. Vi vädjar även till er att prata med ungdomarna så att det inte blir stora samlingar under dagen och kvällen.

Grattis till studenten!

Ellinor Häreskog
Skolchef

Beslut om undervisning på plats vecka 17 och resten av terminen

Från och med måndag 26 april och terminen ut kommer gymnasiets undervisning att ske på plats på skolan. Vuxenutbildningen kommer att bedrivas delvis på distans. Möjlighet till Covid-tester fortsätter på måndag och torsdag vecka 17.

Fortsättningsvis gäller att följa rekommendationer kring hygien och avstånd samt att stanna hemma vid symptom. Viktigt att rapportera till närmaste chef om frånvaron gäller Covid 19-misstanke och vad efterföljande test säger, så vi få en tydlig överblick över smittläget på skolan. Jag går ut med info varje måndag morgon om smittläget.
Riskanalyserna fortsätter med skyddsombuden varannan vecka hädanefter.
Kontakta närmaste chef om du har frågor.
Bästa hälsningar Ellinor, skolchef

Beslut om förlängd fjärrundervisning på utbildningscentrum

Beslut

Beslut att bedriva två tredjedelar av gymnasieskolans och vuxenutbildningens program på plats och en tredjedel på fjärr och distans från och med 210402 (egentligen 210412 pga påsklov) till och med 210425. Elevantalet i varje klassrum bör om möjligt inte överstiga 15 elever.
– Vecka 15 är åk 2 och 3 på plats.
– Vecka 16 är åk 1 och 2 på plats.
– Gymnasiesärskolan, och LärVux har sin undervisning på plats.

Bakgrund

Smittspridningen i Lycksele och även på Utbildningscentrum är mycket låg, vilket föranleder att vi kan ha fler elever på plats i skolan.

Bedömning

Folkhälsomyndigheten rekommenderar inte längre att huvudmän för gymnasieskolor bedriver fjärr- eller distansundervisning efter 1 april 2021. I dialog med Smittskyddet i Västerbotten, framkommer att de utifrån aktuellt lågt smittläge ser det som en bra lösning att successivt öka elevnärvaron på skolorna i Lycksele.

Undantag från planen kan rektor göra för ytterligare enstaka elever på sin enhet med särskilda behov, till exempel för

• praktiska moment som inte kan skjutas upp

• examinationer som huvudmannen bedömer inte kan skjutas upp eller genomföras på distans

• elever på introduktionsprogram, om inte huvudmannen efter en bedömning i det enskilda fallet bedömer att eleverna kan tillgodogöra sig undervisning genom fjärr- eller distansundervisning

• elever som i övrigt är sårbara för fjärr- eller distansundervisning.

Precis som tidigare gäller rekommendationen inte för gymnasiesärskolan.
Förordning (2020:115) om utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smitta
Förordning om ändring i förordning (2020:115) ger gymnasieskolor möjlighet att vidta fler åtgärder för att undvika trängsel i skollokalerna och minska smittspridning Diarienummer: U2020/01123
Med utgångspunkt från dessa förordningar och rekommendationer samt med den rådande situationen i verksamheten så är bedömningen att vi kan bedriva en tredjedel av undervisningen på plats och att övrig undervisning fortsätter med fjärrundervisning. Undantag görs för gymnasiesärskolan och LärVux.

Beslutets giltighetstid
20200402-20200425

Ellinor Häreskog
Skolchef Utbildningscentrum