Debatt – politiska partier

I år är det skolval och Tannbergsskolan har bjudit in politiska partier till debatt i syfte att stärka elevernas medvetenhet om de politiska partierna och deras ståndpunkt i dagsaktuella frågor. Deltagande partier som har fått en inbjudan via mail och kommer till...

25 maj 10:00-13:00 kommer vi att ställa ut bokbord för riksdagspartier som vill besöka skolan.  Varmt välkomna!