Utbildning för framtiden

Vill du plugga vidare och bo kvar där du bor? Vill du plugga vidare men vet inte vad? Läs detta dokument från Sveriges Nya Digitala Utbildningsmässa. Sker online mellan 15 – 19 Mars.