Välkomna till Tannbergsskolan höstterminen2020

Gymnasiet och gymnasiesärskolan börjar måndag den 17 augusti Åk 1 börjar kl 8.30 mentor möter utanför Tannbergsskolans entréÅk 2 börjar kl 9.30 samling enligt anslag på skolans dörrarÅk 3 börjar kl 10.30 samling enligt anslag på skolans dörrar Vi följer...

Studenten Onsdag 10 juni

Studenten blir detta år annorlunda för våra elever pga Coronapandemin. Den kommer att genomföras onsdag 10 juni för våra klasser i åk 3, men på olika tider under dagen. För åk 1 och 2 blir det en digital avslutning tillsammans med mentorer. Programmet för åk 3 är...