Etikettarkiv: lärlingsutbildning

Feb 01 2017

Gymnasial lärlingsutbildning

Feb 28 2016

Skolverket har beviljat två projektansökningar till gymnasieskolan

Utveckling av arbetsplatsförlagt lärande – 641 000 kr.

Läs mer….

Utveckling av lärlingsutbildning i gymnasieskolan – 590 000 kr

Läs mer….

Jan 20 2016

Gymnasial lärlingsutbildning

gymlarlingGymnasial lärlingsutbildning är ett alternativ inom yrkesprogrammen där eleven genomför minst hälften av lärlingsutbildningen på en eller flera arbetsplatser.

Utbildningen är likvärdig med den skolförlagda gymnasiala yrkesutbildningen och leder till samma yrkesexamen.

Lärlingsutbildningen har samma behörighetsregler och examensmål som motsvarande skolförlagt yrkesprogram.

Läs mer