Skolledning

Verksamhetschef

Mikael Rombe

Övergripande ansvar, verksamhet och ekonomi
Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Särvux, Komvux, SFI, Lärcentrum/högskola, YH-utbildning

Övriga ansvarsområden
Samordningsansvar minoritetsspråk, Arbetsmiljö/Skyddskommitte, Brandskyddsansvar,IKT, Lokaler, Marknadsföring, Samverkansgrupp påverksamhetsområdesnivå, Skolbibliotek

Personalansvar 
Chef Rektorer, Elevhemschef, Vaktm, IT-pedagog, Skolbibliotekarie, Adm Gy/Gysär, SYV

Antal personal
22 medarbetare

Telefon: 0950 – 168 93, 070-370 19 78

E-post: mikael.rombe@edu.lycksele.se

 

Rektorer

Skolenhet 1

David Öjbrant 100%

Arbetslag: Fordons- och transportprogrammet FT, Naturvetenskapsprogrammet NA, Teknikprogrammet TE

Trafikskolan-fordonsprogrammet

Ämnesansvar

Antal personal
40 medarbetare

Telefon: 0950 – 168 09, 070-672 50 87

E-post: david.ojbrandt@edu.lycksele.se

 

Mikael Rönnberg 25% vt-17

Delegation Industritekniska programmet

Ämnesansvar IN- ämnen

Utvecklingsarbete riksintag International Welder

Telefon: 0950 – 169 07, 072-249 57 96

E-post: mikael.ronnberg@edu.lycksele.se

 

Skolenhet 2

Frida Lindberg 0,8, 0,2 rektorsutbildning

Arbetslag: Bygg- och anläggningsprogrammet BA, Naturbruksprogrammet NB

Individuella val

Kompetensutveckling

Controller

Projekt APL/Lärling (0,4 tj )

Ämnesansvar

Antal personal
30 medarbetare

Telefon: 0950 – 168 16, 070-370 19 73

E-post: frida.lindberg@edu.lycksele.se

 

Cathrine Engman 0,3 med ansvar för idrottsgymnasieverksamheten (fotboll, ishockey, skidor)

Antal personal
6 medarbetare

Telefon: 070-669 90 28

E-post: cathrine.engman@edu.lycksele.se

 

Camilla Persson 0,9

Språkintroduktionsprogrammet, IMPRE, Yrkesvux

Ämnesansvar

Telefon: 0950-167 83

E-post: camilla.persson@edu.lycksele.se

 

Skolenhet 3

Monica Norén 1,0

Arbetslag: Barn och fritidsprogrammet, Handels- och administrationsprogrammet HA, Restaurang och livsmedelsprogrammet RL

Gymnasiesärskola

Studiegård/Studieverkstad

Lärvux

Ämnesansvar

UF, Internationalisering

Projekt SPSM 20%

Skolledarrepresentant 0-20 ledningsgrupp

Kompetensutveckling

Lokal samverkansgrupp

Telefon: 0950 – 168 12, 070-647 58 51

E-post: monica.noren@edu.lycksele.se

 

Skolenhet 4

Eva Lundström 0,6, 0,2 rektorsutbildning, 0,2 föräldraledig

Arbetslag: EK, ES, SA

Elevråd/elevinflytande

Internationalisering

Kompetensutveckling

Ämnesansvar

Övningsskoleverksamheten

Telefon: 0950 – 168 96, 072-523 74 61

E-post: eva.lundstrom@edu.lycksele.se

 

 

Skolenhet 5

Johan Danielsson 1,0

Grundvux

Komvux

SFI

SCS

Samhällsorientering

Akademi Norr

Högskoleutbildning

Yrkeshögskola

Ämnesansvar

Elevråd/elevinflytande

Kompetensutveckling

Telefon: 0950 – 167 94, 070-370 19 79

E-post: johan.danielsson@edu.lycksele.se

 

Skolenhet 6 Filial Malå

Niklas Hultdin

Filialverksamhet åk 1 BA, BF, EE, EK, HA, IN, NA, RL, SA, TE, VO

Elevråd/elevinflytande

Kompetensutveckling

 

Telefon:  0953-141 90

E-post: Niklas.Hultdin@mala.se