Välkommen till Tannbergsskolan

… en unik skola för ungdomar och vuxna!

– Många utbildningar
– Elever från hela landet
– Närhet till både stad och natur

Tannbergsskolan är den största skolan i Västerbottens inland och en mötesplats för studerande från hela landet. Här studerar runt 1000 elever, från 25 olika kommuner.

Vi erbjuder 13 nationella gymnasieprogram. Dessutom har vi introduktionsprogram, gymnasiesärskola och vuxenutbildning.

Flera av våra utbildningar lockar sökande från hela Sverige.

Tannbergsskolan har en unik arkitektur med stora öppna ytor. Vi har god elevhälsovård och ett elevhem som är bemannat dygnet runt. Vi gör vårt yttersta för att varje elev ska trivas och få bästa möjliga förutsättningar för att lära och utvecklas.

Varmt välkommen till Tannbergsskolan!

Vår vision

Tannbergsskolan vision utgår från den värdegrund som uttrycks i läroplanen och som riksdag och regering bestämt skall prägla svensk skola. På Tannbergsskolan trivs elever och personal och har möjlighet att utvecklas. Alla känner sig trygga och respekterade. Alla är stolta över Tannbergsskolan och tar ansvar för skolans fysiska och psykosociala miljö. Eleverna och elevernas lärande är i centrum på Tannbergsskolan. Eleverna känner lust och arbetsglädje, tar ansvar för sitt arbete och har möjlighet att påverka sin studiesituation. Skolan ger stöd och goda möjligheter för eleverna att lägga upp och genomföra sin individuella studieplan. På Tannbergsskolan utvecklar eleverna verktygen för det livslånga lärandet, t ex självkänsla, empati, kritiskt tänkande, initiativkraft, kreativitet och samarbetsförmåga. All verksamhet på Tannbergsskolan genomsyras av strävanden mot ett hållbart samhälle. Tannbergsskolan är södra Lapplands utbildningscentrum med ett brett utbud av gymnasial utbildning, vuxenutbildning och särskola för ungdomar och vuxna.

Ordningsregler

· Uppträd på ett trevligt och respektfullt sätt mot varandra

· Var aktsam om skolans byggnader, inredning och andra inventarier

· Ta ansvar, genom att passa tider och vara väl förberedd inför varje lektion

· Rapportera all frånvaro till skolan. Ansök om lov vid planerad frånvaro

· Lärare har enligt lag rätt att tillfälligt omhänderta mobiltelefonen om det stör undervisningen

· Affischering är endast tillåten på skolans anslagstavlor

· Rökning är enligt lag inte tillåtet inom skolans område

· Biblioteket skall vara en lugn miljö, där du skall kunna läsa och arbeta utan att bli störd

· Skolans datorer är avsedda för skolarbete
Om man bryter mot dessa ordningsregler sker följande utifrån hur allvarlig förseelsen är:

   · Samtal med klassföreståndare

   · Samtal med rektor

   · Meddelande till vårdnadshavare

   · Tillrättaförande av elev enligt skollagen, t ex varning, avstängning.

Kontakta oss