Kontakt

Rektor: Johan Danielsson
Telefon0950 – 167 94
Epostjohan.danielsson@edu.lycksele.se


SYV: Monica Alenius
Telefon: 072 – 519 95 50
Epost: monica.alenius@edu.lycksele.se

#Yrkesutbildningar

Yrkesutbildningar på Lärcentrum

Intro

Vi erbjuder både yrkesvux och lärlingsvux. Båda utbildningsformerna innehåller en kombination av teori och praktik i form av arbetsplatsförlagt lärande (APL) men i en lärlingsutbildning är en större del (minst 70%) av utbildningen kopplad mot en arbetsplats. Vårt utbud innehåller utbildning arrangerad direkt av Lärcentrum, i samarbete med gymnasiet och i samarbete med andra utbildningsannordnare.

Du söker yrkesutbildning genom att kontakta studie- och yrkesvägledningen med vår E-tjänst (klicka här för att komma till den). Vill du söka yrkesutbildning i en annan kommun kan du vända dig direkt till den kommunen men innan du får börja måste vi på Lärcentrum bevilja din ansökan. Detta brukar ske automatiskt genom att annordnande kommun skickar tillbaka frågan till oss.

Vi beviljar delar av vår yrkesutbildning vid fyra avstämningstillfällen under året; maj, oktober, december och mars. Ansökningar inkomna senast sista dagen i den föregående månaden behandlas vid dessa tillfällen.

Se på filmen nedan för att lära dig mer om ansökan till yrkesvux och sedan under filmen finner du information om olika utbildningar.

 

Your Title Goes Here

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Barnskötare

Barn- och fritidsprogrammet

Utbildningens syfte

Utbildningen leder till kunskaper för att arbeta som barnskötare  inom pedagogisk verksamhet

 

Upplägg

Utbildningen är på halvdistans. Under en dag i veckan sker lärarledd undervisning på Lärcentrum. Övrig tid sker studierna på distans. I utbildningen ingår arbetsplatsförlagt lärande (APL) som sker ute i verksamhet.

 

Utbildningsplan

Utbildningsplanen bygger på skolverkets yrkespaket med inriktning barnskötare.

Ht-20

Kommunikation 100p

Lärande utveckling 100p

Hälsopedagogik 100p

Pedagogiskt ledarskap 100p

Vt-21

Människors miljöer 100p

Barns lärande och växande 100p

Pedagogiskt arbete 200p

Skapande verksamhet 100p

 

Ht-22

Pedagogiska teorier 100p

Specialpedagogik 100p

Grundläggande vård 100p

Etnicitet 100p

 

Behörighet

Du är behörig till vuxenutbildningen från och med 1 juli det år du fyller 20 år. Har du ett slutbetyg, gymnasieexamen eller studiebevis från gymnasiet är du behörig även om du är yngre än 20 år.

Viktigt att du också har förutsättningar att tillgodogöra dig studier på gymnasial nivå. Bifoga tidigare studieresultat i din ansökan.

Vid en ansökan behöver du styrka din behörighet för att delta i urvalet vid antagning.

 

Egna kostnader

Du betalar själv för kurslitteratur. Du behöver också tillgång till egen dator eftersom utbildningen sker delvis på distans.

 

Studiefinansiering

Elever som redan arbetar inom barnomsorgen kan delta i utbildning 1 dag per vecka med bibehållen lön. Utbildningen kan finansieras med studiemedel via CSN för elever som idag inte arbetar.

Ansökan

Ansökningshandlingar sker via Komvux och du finner dem på denna sida.

Ansökan ska vara Komvux tillhanda senast 30 april.

Läs produktbladet för Barnskötare här.

Bergarbetare

Bergarbetare – Ny utbildning med start från hösten 2020!

 • Utbildningen är sökbar mellan 1/3 och 30/4
 • Utbildningstiden är 17/8 – 2020 -> 21/5 – 2021
 • Arbetsförlagt lärande ( APL ) vid arbetsplats i gruva
 • Skolförlagda studier är lokaliserade i Lycksele på Tannbergsskolan
 • Utbildningstid är 40 veckor på heltid
 • Se hela tidsschemat här.
 • Se utbildningsplanen här.

Behörighet

 • B-körkort för manuell växellåda
 • Grundskolekompetens eller motsvarande
 • Gärna god datorvana
 • Arbetslivserfarenheter
 • Kunskap från andra länder kan valideras

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser för utbildning görs ett urval bland samtliga sökande utifrån betyg och tidigare utbildning.

 

Ansökan

 • Sista ansökningsdatum 30 april
 • Ansökningshandlingar skickas via sin hemkommun till Tannbergsskolan / Komvux
 • Adress: Tannbergsvägen 9, 921 81 Lycksele

Med ansökan bifogas kopia på körkort, betyg samt personligt brev.

Här finner du ansökningsblanketten.

Ej komplett ansökan behandlas ej.

Utbildningen är studiemedelsberättigande via CSN

 

Schema för HT20 – VT21

Skogsmaskinförare

Se produktbladet för Skogsmaskinförare här.

Studieteknik

Se produktbladet för studieteknik här.

Undersköterska

Barn- och fritidsprogrammet

Undersköterskeutbildning – 1500p vid Komvux i Lycksele

Komvux i Lycksele erbjuder en undersköterskeutbildning med start hösten 2020. Utbildningen är förlagd under 1 1/2 år med en till två obligatoriska lärarledda dag/ar på skolan varje vecka. Övrig tid sker studierna på distans. Detta innebär att du förväntas studera även på tider då du inte har lärarledda lektioner.

 

Kursupplägg

Kursuppläggen varierar något men samtliga kurser utgår från lärplattformen Samarbeta där lärarna lägger upp kursens innehåll och arbetsuppgifter. De utförda uppgifterna skickas även in via lärplattformen. Tillgång till egen dator krävs därför av samtliga elever.

Varje termin läser du 3-4 kurser parallellt vilket leder till minst 400 studiepoäng per termin. Under termin 1, 2 och 3 ingår det arbetsplatsförlagt arbete (APL) under 2 veckor per termin. Samtliga elever ska utföra en APL-period inom äldreomsorg, handikappomsorg samt inom sjukvård. Möjlighet till validering finns om man uppfyller gällande krav för det.

 

Vård- och Omsorgscollege

Skolan är ansluten till VOC (Vård- och Omsorgscollege). VOC är ett samarbete mellan arbetsgivare, fackförbund och utbildare som arbetar för att öka intresset för utbildningar och yrken inom vård och omsorg. Eleverna får en modern och attraktiv utbildning och den kompetens de behöver för att få jobb.

Certifieringen till VO-College är en kvalitetsstämpel och samtliga elever har möjlighet att erhålla ett diplom vid avslutad utbildning.

 

Utbildningsperiod

Utbildningen påbörjas HT-20 och avslutas VT-21.

 

Förkunskapskrav

Grundskolekompetens eller motsvarande.

 

Ansökan

Ansökningshandlingar finner du på denna sida.

Ansökan ska vara Komvux tillhanda senast 15 maj.

Utbildningen är studiemedelsberättigande via CSN

VVS-Montör

Barn- och fritidsprogrammet

Utbildningens syfte

VVS står för Värme, Ventilation och Sanitet. Utbildningen syftar till att ge de grundläggande kunskaper och färdigheter som behövs för arbete som VVS-montör.

 

Upplägg

Utbildningen är förlagd till stor del ute på företag. Det förekommer också utbildningsveckor i Umeå. Teoretiska delar studerar du hemma via Google Apps för Education.
Utbildningen anordnas av Astar.
Utbildningen är på heltid under ca 62 veckor

Utbildningsplan

Systemuppbyggnad 100p

Värmelära 100p

Verktygs och materialhantering 100p

Verktygs och materialhantering 100p

Praktisk ellära 100p

Entreprenadsteknik 100p

Sanitetsteknik 100p

Värmeteknik 1, 100p

Injusteringsteknik 100p

Sanitetsteknik 2, 100p

VVS-teknik, 200p

Värmeteknik 2, 100p

VVS svets och lödning rör 100p

VVS gassvetsning rör 100p

Gymnasiearbete 100p

CAD 1, 50p

 

Behörighet

Du är behörig till vuxenutbildningen från och med 1 juli det år du fyller 20 år. Har du ett slutbetyg, gymnasieexamen eller studiebevis från gymnasiet är du behörig även om du är yngre än 20 år.

Viktigt att du också har förutsättningar att tillgodogöra dig studier på gymnasial nivå. Du behöver ha godkänt i svenska på grundläggande nivå eller motsvarande. Bifoga tidigare studieresultat i din ansökan.

Vid en ansökan behöver du styrka din behörighet för att delta i urvalet vid antagning.

 

Egna kostnader

Kostnader kan uppkomma i form av kurslitteratur och klädsel/skyddsskor.

 

Studiefinansiering

Utbildningen är studiemedelsberättigande. Information om studiemedel finner du på www.csn.se

Ansökan

Ansökningshandlingar sker via Komvux och du finner dem på denna sida.

Ansökan ska vara Komvux tillhanda senast 30 april.

Läs produktbladet för VVS-montör här.

Vårdbiträde

Se produktbladet för Vårdbiträde här.

Yrkesutbildningar i länet

Vi erbjuder, i samverkan med andra utbildare, ett brett utbud av yrkesutbildning. Dessa utbildningar ansöks via hemkommunen oavsett vilken utbildningsanordnare som är ansvarig. Kontakta vår studie och yrkesvägledning för mer information.

Klicka här för att läsa mer om detta.

Yrkesutbildning i samverkan med gymnasiet

Vi, i samverkan med gymnasiet, erbjuder integrerade platser kopplade mot samtliga yrkesprogram. Ta kontakt med vår studie och yrkesvägledning för mer information.

Klicka här för att läsa mer om vilka gymnasieprogram vi erbjuder.

Kontakt

Rektor: Johan Danielsson
Telefon0950 – 167 94
Epostjohan.danielsson@edu.lycksele.se


SYV: Monica Alenius
Telefon: 072 – 519 95 50
Epost: monica.alenius@edu.lycksele.se

Kontakta oss angående våra yrkesutbildningar