Skolverket

Vill du läsa mer om vad Svenska För Invandrare är?

Kontakt

Rektor: Johan Danielsson
Telefon: 0950 – 167 94
Epost: johan.danielsson@edu.lycksele.se


SYV: Monica Alenius
Telefon: 0950 – 167 76
Epost: monica.alenius@edu.lycksele.se


Lärarnummer: 072 733 53 80

 

#Svenska För Invandrare

Välkommen till Svenska För Invandrare

Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare

Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (SFI) är en kvalificerad språkutbildning som syftar till att ge vuxna personer med annat modersmål än svenska grundläggande kunskaper i svenska språket. I utbildningen får man lära sig och utveckla ett funktionellt andraspråk.

Klicka här för att komma till elevenkäten

Barnskötarassistent i kombination med SFI

Är du intresserad av att utbilda dig till Barnskötarassistent? Läs mer om detta här.

 

Skolverket

Vill du läsa mer om vad Svenska För Invandrare är?

Kontakt

Rektor: Johan Danielsson
Telefon: 0950 – 167 94
Epost: johan.danielsson@edu.lycksele.se


SYV: Monica Alenius
Telefon: 0950 – 167 76
Epost: monica.alenius@edu.lycksele.se


Lärarnummer: 072 733 53 80

Kontakta oss på SFI