Skolverket

Vill du läsa mer om vad Second Chance School är?

Kontakt

Rektor: Johan Danielsson
Telefon: 0950 – 167 94
Epost: johan.danielsson@edu.lycksele.se


SYV: Sara Arvidsson
Telefon: 0950 – 168 86
Epost: sara.arvidsson@edu.lycksele.se


SYV: Charlotte Jansson
Telefon: 0950 – 167 62
Epost: charlotte.jansson@edu.lycksele.se

#Second Chance School

Välkommen till Second Chance School

Second Chance School är första steget till en andra chans

På Second Chance School ( SCS ) är vi övertygade om att alla kan förändra sina liv. Men viljan till förändring måste komma inifrån. Om viljan finns, är första steget taget!

SCS är en stödverksamhet inom gymnasial komvux och har ett nära samarbete med Försäkringskassan, Socialtjänsten, Psykiatrin och Arbetsförmedlingen.

Vår målgrupp

Verksamheten vänder sig till dig som ska läsa gymnasiala kurser på komvux och är i behov av mer stöd.

Stödbehovet kan komma utifrån studiesvårigheter, funktionsnedsättning såsom ADHD, AST eller på grund av psykisk ohälsa. Det kan också handla om att du uppburit försörjningsstöd och behöver en utbildning som en väg till egen försörjning. Om du har ersättning från någon annan myndighet än CSN är det den myndigheten som sätter ramarna för din planering hos oss.

Elever som har studiemedel kan också bli elev hos oss. Det är bland annat förutsättningarna och behoven som avgör om SCS är en bra lösning. 

Vår verksamhet

Hos oss får alla elever en egen planering och ett eget schema som ska följas. Vi för närvaro dagligen och den redovisas till dina eventuella övriga myndighetskontakter. På SCS finns en lärare på plats i våra lokaler under ett par timmar varje dag som kan hjälpa dig med dina studier och som SCS-elev har du mer regelbunden kontakt med studie- och yrkesvägledare som följer upp hur det går. De kurser du läser betygssätts i vanlig ordning enligt rutiner för komvux. Gruppsammansättningen påverkar till viss del hur många elever som kan vara inskrivna samtidigt.

Ibland har vi flerpartsträffar då alla myndighetskontakter och eleven träffas samtidigt. Detta för att säkerställa att vi har en gemensam planering och att inte alla myndigheter “drar åt olika håll”.

Då utrymme finns håller vi ibland gruppvägledning med eleverna. Den har varit väldig populär bland eleverna.

Skolverket

Vill du läsa mer om vad Second Chance School är?

Kontakt

Rektor: Johan Danielsson
Telefon: 0950 – 167 94
Epost: johan.danielsson@edu.lycksele.se


SYV: Sara Arvidsson
Telefon: 0950 – 168 86
Epost: sara.arvidsson@edu.lycksele.se


SYV: Charlotte Jansson
Telefon: 0950 – 167 62
Epost: charlotte.jansson@edu.lycksele.se

Kontakta oss på Second Chance School