Välkommen till Lycksele Lärcentrum!

Kommunens samlade resurs för vuxnas kompetensutveckling

Vår vision

” Varje KOMVUX-elev ska förvärva värdefulla kunskaper och färdigheter, som ger personlig tillfredsställelse, utveckling och framtidstro, samt behörighet och lust till vidare studier”

Att studera är ett bra val och utbildning är en nyckel till att gå vidare och statistiken visar att utbildning ger betydligt bättre chanser på arbetsmarknaden.

Här vid Lycksele Lärcentrum ( beläget på Tannbergsskolan ) har vi många olika former av utbildning. För att enklare visa detta har vi gjort en överskådlig bild som visar vilka dessa undervisningsformer är.

Klicka på bilden för att se den i full storlek.

Kurser och studiegång

Du som elev har en anpassad studiegång utifrån kontakt med studie- och yrkesvägledare ( SYV ).

Om du är osäker på vad du ska läsa, kontakta återigen SYV.

Mer information om varje kurs nås genom samarbeta.se – lapplandsvux

Praktisk information

  • Studier vid Lycksele Lärcentrum innebär obligatorisk närvaro
  • Vid sjukdom, ring Tannbergsskolans reception: 0950 – 169 25
  • Vid studieavbrott och studieförändringar, kontakta SYV
  • CSN-bidrag – Information via SYV
  • Läromedel – Eget inköp
  • Skåp – Kontakta receptionen. Ta med eget lås
  • Matkuponger kan köpas i skolcaféet
  • Rökning är ej tillåtet på skolans område

Lärcentrums lokaler är i J-avdelning av Tannbergsskolan

  • Studieplatser med möjlighet till internetåtkomst
  • Matrum finns