Skolverket

Vill du läsa mer om vad lärvux är?

Viktiga dokument

Här kan du ladda ned viktiga dokument som är kopplade till Lärvux.

Kontakt

Rektor: Monica Norén
Telefon: 0950 - 168 12
Epost: monica.noren@edu.lycksele.se


SYV: Gun Signarsson
Telefon: 0950 - 167 95
Epost: gun.signarsson@edu.lycksele.se

#Lärvux

Välkommen till Lärvux

Här hos oss utgår undervisningen ifrån varje enskild elevs behov, förutsättning och erfarenhet.

Lärvux är för dig som är över 20 år och behöver mer tid för att lära dig saker på grund av utvecklingsstörning eller att du som vuxen fått en hjärnskada.

Lärvux bygger vidare på dina tidigare kunskaper och all undervisning utgår ifrån dina behov och intressen.
Tillsammans med lärare och studievägledare kan du själv välja vilka ämnen eller kurser du vill läsa.
Utbildningen kan göra det lättare för dig att hitta ett arbete, vara med i samhället och utvecklas som person.

Du studerar i en lugn miljö och i små grupper, där det finns tillgång till pedagogiska hjälpmedel av olika slag.

Genom att studera här hos oss vill vi ge dig en bättre möjlighet att klara av arbete, boende och fritid.

Vi erbjuder kurser för både grundsärskolenivå och gymnasiesärskolenivå.

Grundsärskolenivå

 • Individ och samhälle
 • Natur och miljö
 • Språk och kommunikation
 • Svenska
 • Matematik
 • Engelska
 • Samhällskunskap
 • Geografi och Historia

Gymnasiesärskolenivå

 • Digital kompetens
 • Digital kompetens
 • Handel 1 och Handel 2
 • Svenska
 • Engelska
 • Matematik
 • Vård och omsorg
 • Hälsa
 • Fastighetsskötsel
 • Bygg och anläggning
 • Service och bemötande
 • Bild
 • Teater

Skolverket

Vill du läsa mer om vad lärvux är?

Viktiga dokument

Här kan du ladda ned viktiga dokument som är kopplade till Lärvux.

Kontakt

Rektor: Monica Norén
Telefon: 0950 - 168 12
Epost: monica.noren@edu.lycksele.se


SYV: Gun Signarsson
Telefon: 0950 - 167 95
Epost: gun.signarsson@edu.lycksele.se

Kontakta oss på Lärvux