Skolverket

Vill du läsa mer om vad gymnasial komvux är?

Viktiga dokument

Här kan du ladda ned viktiga dokument som är kopplade till Komvux.

Skicka de ifyllda dokumenten till:
Komvux Lycksele
Tannbergsvägen 9
921 81 Lycksele

Kontakt

Rektor: Johan Danielsson
Telefon: 0950 – 167 94
Epost: johan.danielsson@edu.lycksele.se


SYV: Monica Alenius
Telefon: 0950 – 167 76
Epost: monica.alenius@edu.lycksele.se

#Komvux

Välkommen till Komvux

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning motsvarar ungdomsgymnasiets utbildningsnivå. Den gymnasiala vuxenutbildningen har samma kursplaner och betygskriterier som ungdomsgymnasiet.

Behörighet

Du är behörig att söka till vuxenutbildningen från och med den 1 juli det år du fyller 20 år eller om du har en Yrkesexamen/Gymansieexamen från gymnasiet även om du är under 20 år.

Vill du ansöka till komvux? Kontakta isåfall studie- och yrkesvägledaren, Monica Alenius. Kontaktuppgifterna finner ni i den gula rutan.

Ansökningstider Vt19 och HT19

Nya rutiner gäller from vt19  för ansökan till komvux. Vi har infört fasta sök- och starttider för samtliga kurser. Innan sista ansökningsdag ska ansökan samt tidigare betyg inkommit till komvux. Kurser kommer endast startas på nedan angivna datum. Ansökan inkommen efter sista ansökningsdag behandlas ej.

Sista ansökningsdag samt startdag kurser/utbildningar Komvux

Komvux har fasta tider för ansökan och kursstart för kurser. Om komplett ansökan inkommit innan sista ansökningsdag och du blir antagen kan du börja på närmaste kursstart.  Ansökan sker via respektive SYV.

Kurser på gymnasial nivå samt SFI – Monica Alenius
Kurser på grundvux – Charlotte Jansson

 

Utbildning Sök Senast Kursstart Sök Senast Kursstart Sök Senast Kursstart Sök Senast Kursstart
Lapplandsvux (Samtliga ämnen) - - 30 maj 19 aug - - - -
Historia och samhällskunskap - Lapplandsvux 22 feb 18 mars 30 maj 19 aug 4 okt 28 okt - -
Yrkesutbildningar - - 15 maj 19 aug - - - -
Hermods 22 feb 18 mars 30 maj 19 aug 4 okt 28 okt - -
Grundvux - - 30 maj 19 aug - - - -
Sommarkurser - Hermods - - - - - - 3 maj 27 maj

Prövning

Prövningstillfällen ligger på fasta tider. 4 veckor innan prövningsdagen måste ansökan och betalning kommit in. Detta innebär att du måste träffa SYV och ansöka om prövning samt göra betalningen någon vecka innan sista anmälningsdag. Var alltså ute i god tid innan du vill göra din prövning.

Prövningsdatum Betalning och ansökan ska vara inne senast
23 oktober 23 september

Nationella Prov – Hermods

Om du läser mot Hermods och kurser innehåller ett nationellt prov finns fasta datum för proven. Du som elev måste själv meddela administratören på 0950 – 168 95 vilken kurs och vilket provdatum du ska skriva ditt nationella prov.

Provdatum Meddela administratör senast
4 december 4 november

Skolverket

Vill du läsa mer om vad gymnasial komvux är och vad skolverket säger?

Viktiga dokument

Här kan du ladda ned viktiga dokument som är kopplade till Komvux.

Skicka de ifyllda dokumenten till:
Komvux Lycksele
Tannbergsvägen 9
921 81 Lycksele

Kontakt

Rektor: Johan Danielsson
Telefon: 0950 – 167 94
Epost: johan.danielsson@edu.lycksele.se


SYV: Monica Alenius
Telefon: 0950 – 167 76
Epost: monica.alenius@edu.lycksele.se

Kontakta oss på Komvux