Skolverket

Vill du läsa mer om vad grundvux är?

Viktiga dokument

Skicka de ifyllda dokumenten till:
Komvux Lycksele
Tannbergsvägen 9
921 81 Lycksele

Kontakt

Rektor: Johan Danielsson
Telefon: 0950 – 167 94
Epost: johan.danielsson@edu.lycksele.se


SYV: Charlotte Jansson
Telefon: 0950 – 167 62
Epost: charlotte.jansson@edu.lycksele.se

#Grundvux

Välkommen till Grundvux

Vuxenutbildning på grundläggande nivå

Grundläggande vuxenutbildning motsvarar grundskolan från år 7-9. Utbildningen är studieförberedande för vidare studier.

Utbildningen syftar till att ge kunskaper som vuxna behöver för att delta i samhälls- och arbetslivet.

Den syftar också till att främja personlig utveckling och att möjliggöra för fortsatta studier.

På grundvux kan du läsa följande ämnen:

  • Svenska
  • Svenska som andraspråk
  • Engelska
  • Matematik
  • Samhällskunskap

Om du väljer att läsa alla fyra ämnena så läser du på heltid. Tänk på att heltidsstudier motsvarar arbete på heltid och att du förväntas lägga 40 timmar i veckan på dina studier.

Kurserna i matematik, svenska, svenska som andraspråk och engelska är indelade i delkurser. Du behöver inte själv veta vilken delkurs du ska börja med utan det hjälper personalen dig med när du börjar. Efter varje delkurs får du ett betyg.

Studier på grundvux är studiemedelsberättigande.

När du fått godkänt betyg ( delkurs 4 ) i alla fyra ämnena kan du be om att få ett slutbetyg från grundläggande vuxenutbildning ( grundvux ), hos vår administratör.

Behörighet

Du är behörig att söka till vuxenutbildningen från och med den 1 juli det år du fyller 20 år eller om du har en Yrkesexamen/Gymnasieexamen från gymnasiet även om du är under 20 år. För att vara behörig krävs även att du saknar eller har brister i de kunskaper kursen ger.

Du skall vara folkbokförd i Lycksele kommun i annat fall skall ansökan skickas till hemkommunen för att få studierna godkända.

Vägledning

Innan du börjar studera inom vuxenutbildningen ska du träffa en av våra studie- och yrkesvägledare. Du kan diskutera både dina önskemål och studieekonomi med studie- och yrkesvägledaren. Tillsammans lägger ni sedan upp en studieplan.

Nya rutiner gäller from vt19  för ansökan till komvux. Vi har infört fasta sök- och starttider för samtliga kurser. Innan sista ansökningsdag ska ansökan samt tidigare betyg inkommit till komvux. Kurser kommer endast startas på nedan angivna datum. Ansökan inkommen efter sista ansökningsdag behandlas ej.

Sista ansökningsdag är 30 maj för kursstart i augusti.

Sista ansökningsdag är 15 november för kursstart i januari.

Skolverket

Vill du läsa mer om vad grundvux är och vad skolverket säger?

Viktiga dokument

Skicka de ifyllda dokumenten till:
Komvux Lycksele
Tannbergsvägen 9
921 81 Lycksele

Kontakt

Rektor: Johan Danielsson
Telefon: 0950 – 167 94
Epost: johan.danielsson@edu.lycksele.se


SYV: Charlotte Jansson
Telefon: 0950 – 167 62
Epost: charlotte.jansson@edu.lycksele.se

Kontakta oss på Grundvux