Utbildningsplan

Vill du läsa mer om utbildningsplanen kring Elektrikerutbildningen?

Kontakt

Rektor: Johan Danielsson
Telefon: 0950 – 167 94
Epost: johan.danielsson@edu.lycksele.se


SYV: Monica Alenius
Telefon: 0950 – 167 76
Epost: monica.alenius@edu.lycksele.se

#Elektrikerutbildning

Vill du bli Elektriker?

Elektrikerutbildning, 80 veckor vid Komvux Lycksele

Målet med utbildningen är att under 80 veckor ge kompetens för arbete som elektriker. 

Utbildningen omfattar 1600 gymnasiepoäng och genomförs vid Tannbergsskolans El- och Energiprogram med lärarledda lektioner och handledning. 

Studietider

Utbildningen pågår i 80 veckor och påbörjas HT-18 och avslutas VT-20. 

Krav

Grundskolekompetens eller motsvarande.

Antagna elever behöver förutom köp av kursslitteratur införskaffa arbetskläder samt verktyg enligt instruktion från lärarna vid utbildningsstart.

För lärlingsanställning behövs betyg i sve/sva 1, ma 1 samt eng 5 eller motsvarande.

Ansökan

Ansökningshandlingar finner du på denna sida.

Ansökan ska vara Komvux tillhanda senast 15 maj.

Utbildningen är studiemedelsberättigande via CSN

Utbildningsplan

Vill du läsa mer om utbildningsplanen kring Elektrikerutbildningen?

Kontakt

Rektor: Johan Danielsson
Telefon: 0950 – 167 94
Epost: johan.danielsson@edu.lycksele.se


SYV: Monica Alenius
Telefon: 0950 – 167 76
Epost: monica.alenius@edu.lycksele.se

Kontakta oss angående elektrikerutbildningen