Utbildningsplan

Vill du läsa mer om utbildningsplanen kring Barnskötare?

Kontakt

Rektor: Johan Danielsson
Telefon: 0950 – 167 94
Epost: johan.danielsson@edu.lycksele.se


SYV: Monica Alenius
Telefon: 0950 – 167 76
Epost: monica.alenius@edu.lycksele.se

#Barnskötare

Vill du bli barnskötare?

Utbildning till Barnskötare, 80 veckor vid Komvux Lycksele

Målet med utbildningen är att under 80 veckor ge kompetens för arbete inom barnomsorgen.

Utbildningen omfattar 1600 gymnasiepoäng och genomförs vid Tannbergsskolan med lärarledda lektioner, handledning och viss del arbetsplatsförlagd utbildning.

 

Studietider 

Utbildningen pågår i 80 veckor och påbörjas HT-18 och avslutas VT-20.  

 

Förkunskapskrav 

Grundskolekompetens eller motsvarande.

 

Ansökan

Ansökningshandlingar finner du på denna sida.

Ansökan ska vara Komvux tillhanda senast 15 maj.

Utbildningen är studiemedelsberättigande via CSN

Utbildningsplan

Vill du läsa mer om utbildningsplanen kring Barnskötare?

Kontakt

Rektor: Johan Danielsson
Telefon: 0950 – 167 94
Epost: johan.danielsson@edu.lycksele.se


SYV: Monica Alenius
Telefon: 0950 – 167 76
Epost: monica.alenius@edu.lycksele.se

Kontakta oss angående barnskötarutbildningen