Utbildningsplan

Vill du läsa mer om utbildningsplanen kring Barnskötare?

Kontakt

Rektor: Camilla Persson
Telefon: 0950 – 163 67
Epost: camilla.persson@edu.lycksele.se


SYV: Monica Alenius
Telefon: 0950 – 167 76
Epost: monica.alenius@edu.lycksele.se

#Barnskötare

Vill du bli barnskötare?

Utbildning till Barnskötare – elevassistent bas 900 poäng

Eleven läser integrerat med gymnasiet där utbildningen syftar till att ge eleven:

– Förmåga att arbeta med barns och ungas växande och lärande utifrån deras förutsättningar.
– Förmåga att samverka, samarbeta och kommunicera.
– Förmåga att planera, genomföra och utvärder sin arbetsprocess.
– Kunskaper om olika pedagogiska verksamheter.
– Kunskaper om människors lärande och levnadsmiljöer.
– Kunskaper om arbetsmiljö- och arbetsorganisationsfrågor samt förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt.
– Kunskaper om grundläggande demokratiska värden och internationella överenskommelser och riktlinjer som styr olika verksamheter

 

Studietider 

Utbildningens längd är 1 år och påbörjas HT-19. 

 

Förkunskapskrav 

Grundskolekompetens eller motsvarande.

 

Ansökan

Ansökningshandlingar finner du på denna sida.

Ansökan ska vara Komvux tillhanda senast 15 maj.

Utbildningen är studiemedelsberättigande via CSN

Utbildningsplan

Vill du läsa mer om utbildningsplanen kring Barnskötare?

Kontakta oss angående barnskötarutbildningen